Kontaktpersoner

Nedenfor er en oversikt over ulike kontaktpersoner i Hauger FK. Dette omfatter sittende styre, andre nøkkelpersoner og trenere/lagledere for 11er-lagene (Excel-ark).

En oppdatert oversikt over trenere/lagledere for 5er- og 7er-lagene kommer snart.

Styret

Nøkkelroller

Diverse andre roller