Trener- og laglederinformasjon

På denne siden vil trenere og lagledere i Hauger FK finne all relevant informasjon til bruk i sin rolle. Dette vil for eksempel være informasjon om  hospiteringsordning.

Politiattest

Alle trenere ha politiattest. Trenere som ikke har levert dette må fylle ut skjemaet og levere det til daglig leder jarle@bvif.no telefon Rykkinhallen er 67150032. Søknaden skal signeres av klubben før den leveres på politikammeret i Sandvika. Når søknaden er kommet tilbake fra politiet skal klubben ha en kopi av denne. Klubben vil at søkanden fornyes annen hvert år.

Forsikring av spillere og skadeoppfølging

Her ligger det også viktig informasjon tilknyttet forsikring av spillere og skadeoppfølging. Dette MÅ alle trenere og ledere som er involvert i lag med spillere som fyller 13 år eller er eldre lese.